2008 is een jubileumjaar voor Fotokring Polderlicht

Op 1 februari 2008 bestaat Polderlicht precies 10 jaar. Dat roept om een feestje! Voor dit jubileumjaar worden inmiddels voorbereidingen getroffen om dit jaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Er is een jubileumcomissie opgericht van 7 enthousiaste leden en de stroom aan goede ideeën is niet van de lucht.

Zo zijn we druk bezig met het samenstellen van een Jubileumboek, een ambitieus plan. Het boek moet maar liefst zo’n 300 pagina’s gaan tellen met ongeveer 450-500 foto’s. Recent werk, maar ook veel werk uit de afgelopen 9 jaar vinden hun plaats in dit prachtige koffietafelboek. Als rode draad is onze gemeente, Velsen, gekozen. Wij denken dat een lofzang voor Velsen veel mensen zal aanspreken.

Het boek zal worden onderverdeeld in zeven thema’s: ondernemen en werk, ontspanning en sport, mensen, wonen, natuurschoon, kunst en cultuur en diversen. Hieronder een paar foto’s uit de vele honderden die al zijn ingeleverd …

Fast Food - Widi Hamidjaja
Corus - Jarl van de Klashorst
Zwaanvader - Netty Das
Kabouterhuisje - Peter van Lieshout