Lid worden van Fotokring Polderlicht?

We hebben maar een paar simpele selectiecriteria. Een nieuw lid moet vooral in de sfeer van de groep passen. Enthousiasme en passie voor ‘het beeld’ zijn voor ons belangrijke begrippen, net als respect voor elkaars kwaliteiten en meningen. Daarnaast moet je wel enige ervaring met fotografie hebben. Wij zijn geen vereniging die beginnende fotografen opleidt.

Het belangrijkste doel van Fotokring Polderlicht is het vergroten van je fotografische kwaliteiten door de fotografie als communicatie- en kunstvorm in al haar facetten uit te oefenen. Dat betekent dat je aan de slag moet. Wij verwachten van onze leden dat zij meedoen met de foto-opdrachten. Je levert hiervoor foto’s in die in groepsverband besproken worden. Ook verwachten wij dat je op alle clubavonden aanwezig bent, tenzij je verhinderd bent natuurlijk, maar dan laat je dat tijdig weten. Het is ook belangrijk dat je je stem laat horen tijdens de fotobesprekingen. Jouw mening is net zo waardevol als die van een ander. Als je talenten bezit waar andere leden van kunnen profiteren, nodigen we je graag uit deze met ons te delen. En natuurlijk draai je je hand er niet voor om als we een beroep op je doen voor het leveren van hand- en spandiensten.

Wij noemen dat ‘inbreng en interactie’. Die twee begrippen vormen de basis voor het lidmaatschap van Fotokring Polderlicht. Maar daar krijg je wel wat voor terug.

De clubavonden worden samengesteld vanuit de behoeften die binnen de club leven. Naast de genoemde creatieve foto-opdrachten organiseren we lezingen, presentaties en masterclasses. Ook nodigen we regelmatig topfotografen uit om een avondvullende presentatie te houden. Het bespreken van foto’s ‘in de groep’ is zeer nuttig en leerzaam. Daarom heeft dit een prominente plaats op de activiteitenagenda. En als afsluiting van het seizoen reikt Fotokring Polderlicht elk jaar de Dick van Beem Trofee uit aan de beste foto of serie van het seizoen.

De clubavonden vinden elke 14 dagen (in de even weken) plaats in onze clubruimte in de Jan Campert School in Driehuis op dinsdagen van 20.00 tot 23.00 u. Een uitgebreide routebeschrijving vind je op de pagina Contact

Ook is er ruimte voor interessegroepen binnen Fotokring Polderlicht. Onze clubruimte in de Jan Campert School is in de oneven weken beschikbaar voor clubleden die zich – samen met anderen – willen verdiepen in een bepaalde vorm van fotografie. We hebben nu al leden die zich verdiepen in portretfotografie en straatfotografie.

Er is weer een ledenstop van kracht en voor belangstellenden om lid te worden, werken we met een wachtlijst. Zodra dit verandert, wordt dat hier gemeld.