Polderlicht bij Allerzielen Alom

Allerzielen Velsen Verlicht is een nieuwe vorm van herdenken van onze overleden dierbaren. Dood heeft naast gevoelens van verdriet en gemis ook een andere kant.
Wij kunnen de doden ook vieren en hiermee laten zien hoeveel we van ze hielden en hoeveel betekenis en inspiratie ze voor ons hadden. Hiermee worden gedachtegoed en idealen van de overledenen levend gehouden. Traditioneel maakt Polderlicht foto’s op de viering van Allerzielen Alom op begraafplaats De Biezen.
Woensdag 7 november was alweer de vierde keer dat dit evenement plaatsvond. Het was weer een indrukwekkende avond!