Poprtfolio: Linda van Zeijl

Ik hou ervan om mijn beelden zodanig te beïnvloeden zodat de foto uitdrukt wat ik wil. Dat beïnvloeden kan door middel van ensceneren in de te fotograferen scene, maar ook achteraf, door het toepassen van beeldmanipulatie.