In de stijl van

Op de Polderlichtavond van 20 maart 2018 kwam een tweetal onderwerpen aan de orde, namelijk portfolio’s en “In de stijl van”.

Een tweetal portfolio’s werd bekeken, namelijk die van Peter  en die van Maarten.
Peter zijn portfolio kenmerkte zich door een breed scala aan foto’s. Van foto’s met het onderwerp architectuur tot zelfs verdwaalde straatfoto’s.
Maarten liet  veel Flora, Fauna, Mens, Beweging en Architectuur foto’s zien.

Verder kwam die avond de opdracht “In de stijl van” aan de orde. Een uitdagende opdracht die door 24 leden werd uitgevoerd.
De bedoeling van de opdracht was om in de stijl van:
Ben, René Kuipers, Andrew, Eddy, Elisabeth en René van Rijswijk. te maken
Een aantal weken geleden werd bepaald wie welke foto in de stijl van een van hen zou maken.

Een behoorlijk aantal foto’s moesten er vanavond behandeld worden.
René wist op een soepele manier de nodige aandacht aan alle foto’s te geven.
Besproken werd welke stijl van foto er gemaakt was, wat Ben resp. René, Andrew, Elisabeth, Eddy, René vR daar van vonden en wie de maker van de foto was.
Mooie plaatjes werden er getoond. De meeste foto’s “In de stijl van” waren goed te traceren.
Duidelijk werd wel dat het geen eenvoudige opdracht was. Vele leden moesten iets maken buiten hun comfort zone doen.
Het ontwikkelen van een specifieke stijl gaat niet van de ene op de andere dag. Het zomaar even nadoen is daarom heel lastig.
Wel bleek dat het net iets anders doen dan je gewend bent voor vele leden een vervolg zal krijgen.

Op 3 april a.s. staat op het programma vrij werk of een “minimalistische” foto.

Klik hier voor een selectie van de foto’s…

Clubavond met Armando Jongejan

Clubavond met Armando Jongejan

Op 31-10-2017 gaf Armando Jongejan een lezing over het maken van series.
Voorts liet hij wat van zijn eigen werk zien.
Onder andere prachtige foto’s van een  klooster en haar bewoonsters.
Een uniek kijkje in een doorgaans gesloten gemeenschap.
Aan het eind van de avond gaf Armando een opdracht aan de leden mee om en serie van 5 foto’s te maken binnen een straal van 5 km van je woonplaats.
De lezing van Armando was dermate inspirerend en enthousiasmerend dat maar liefst 18 series op 20 februari j.l. ingeleverd werden.
Voor elke serie nam Armando ruim de tijd om zijn visie over die serie te geven.
Daarnaast werd ook de leden gevraagd om zijn of haar commentaar op een serie te geven. Kortom, een mooie interactieve avond.
Het werd een lange bespreek-avond die echter zo voorbij was.
De diversiteit in series was groot. Bij sommige series werd op een positief kritische wijze wat verbeterpunten aangegeven.
Sommige series blonken uit met een of meerdere prachtige foto’s.
Een zeer geslaagde avond en voor een ieder zeer leerzaam Clubavond met Armando Jongejan

Klik hier voor een selectie van de foto’s…

Raad andermans plaatje

Dit jaar was er voor Sinterklaasavond een verrassingsquiz. Iedereen moest vooraf een foto inleveren waarover hij/zij tevreden was en niet eerder mocht zijn getoond. Op de avond bleek dat je moest raden wie de makers waren van alle foto’s. Enkele fotografen hadden een duidelijke handtekening maar er zaten ook grote verrassingen tussen. Zo had de voorzitter, een straatfotograaf pur sang, een foto van een park ingeleverd. 1 x maal goed geraden maar dat was door de maker Patrick zelf. Verder werden we verrast met chocolademelk, koek en strooigoed.

Klik hier voor een selectie van de foto’s …

Fotobespreking nieuwe stijl

Met een topopkomst van 30 leden waarvan er 26 een foto ter bespreking hadden ingeleverd, werd het een volle maar interessante avond. Dit seizoen gaan we meer foto’s bespreken met een vast team van 5 gespreksleiders. Deze avond was het hoofdthema “Industrieel” maar kon hiernaast ook vrij werk worden ingeleverd. Zie in de slider een selectie van 10 foto’s en oordeel zelf over de beelden.

Klik hier voor een selectie van de foto’s …

De winnaar is bekend!

De Dick van Beem competitie 2017 heeft een winnaar!
Het thema LIEFDE werd op voortreffelijke wijze uitgebeeld door de serie van Theo Schillemans; van harte gefeliciteerd! Hans Brongers heeft alle series beoordeeld en besproken en alle fotografen konden tevreden zijn met zijn kritische maar goede commentaar. De fraaie serie van Theo laat in prachtig licht de liefde tussen 2 mensen zien. Komend jaar staat de zilveren koe in de huiskamer van Theo. De tweede prijs ging naar de originele serie van René Kuipers en Esther Vertelman, de winnaar van 2016, ging met de derde prijs naar huis. De foto’s zijn nog tot en met 16 juli te zien in het Raadhuis voor de Kunst in Velsen-Zuid.

Klik hier voor de winnende foto’s …

Polderlicht bestaat 20 jaar

20 jaar geleden is Fotokring Polderlicht opgericht door Dick van Beem 

Toen nog met 7 leden – waarvan er 5 nog steeds lid zijn – maar inmiddels hebben we een team van 35 enthousiaste amateurfotografen.

Op zaterdag 7 april 2018 vieren we het 20-jarig jubileum van onze Fotokring Polderlicht met een bezoek aan Utrecht.
Na de koffie gaan we naar Domunder.
Daar horen we over de prachtige geschiedenis van de stad Utrecht en zien we onderaards wat er van de restanten van het verleden is overgebleven.  De lunch nuttigen we in Stadskasteel Oudaen en gaan daarna naar kunstenaar/fotograaf Kees Wennekendonk.
Kees ontvangt ons in zijn atelier aan de Oudegracht en zal ons vertellen over zijn manier van kijken bij het schilderen en fotograferen.
Onder leiding van hem maken we nog een rondwandeling door de stad.

Mijn Kerst 2017

De eerste clubavond in 2018 was zowel de nieuwjaarsborrel als een kleine wedstrijd met als onderwerp “Mijn Kerst”. Voor het laatste was de opdracht een creatieve, Kerst gerelateerde foto tijdens de Kerstdagen te maken. Het was te merken dat de meesten meer met het kerstfeest bezig waren dan met fotograferen. Soms werd geheel de relatie met Kerst gemist en iemand was zelfs enkele dagen naar Down Under geweest, iets wat niet geloofwaardig overkwam. Maar de borrel met hapjes was natuurlijk zoals altijd weer gezellig en de korte bespreking van de foto’s was een leuke afsluiting van de avond. En we hadden een terechte winnaar met Wies. Let even goed op de ganzen in het midden van de koelkast!

Klik hier voor een selectie van de foto’s…

Expositie, Dorpskerk Santpoort 100jaar

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Dorpskerk in Santpoort-Noord is Polderlicht gevraagd voor de jubileumweek een tentoonstelling in te richten en een bijdrage te leveren voor een speciale glossy. Afgelopen zaterdag is de tentoonstelling geopend tijdens de officiële receptie.

De kernopdracht was “Fotografeer een object in of element van de kerk zó, dat meer dan het doodgewone herkenbaar wordt”.
Het ene deel van de foto’s betreft objecten en elementen van het kerkgebouw, het ander deel is geïnspireerd op kerkelijke thema’s zoals rechtvaardigheid, barmhartigheid en liefde. De tentoonstelling is tot en met 28 oktober te bezichtigen.

In de slider enkele foto’s van de receptie en een selectie van de tentoongestelde foto’s.
Klik hier voor een selectie van de foto’s …

We zijn weer begonnen!

Weer een nieuw seizoen met hopelijk en naar verwachting veel creatieve foto’s. De start was veel belovend met de bespreking van de zomeropdracht “Zomerse creativiteit”. Zolas altijd zat er weer mooi werk bij al was niet voor iedereen de opdracht even duidelijk. Bijgaand in de slider een selectie waar de meeste fotografen de opdracht wel van hadden begrepen.

Verder presenteerde de nieuwe agendagroep het programma voor het komend halfjaar met meer aandacht voor fotobesprekingen en nieuwe ideeën. Een daarvan is de ledenpresentatie waarbij ieder de gelegenheid krijgt in een soort flitspresentatie een indruk te geven van zijn of haar werk. Een belangrijk doel hierbij is dat “oude” en “nieuwe” leden een beeld krijgen van elkaars werk. Het spits werd afgebeten door Esther en Mireille.

Klik hier voor een selectie van de foto’s …